จะไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่มีความสามารถกลางๆอีกต่อไป | One man company Podcast EP1.

พายุดิสรัปถาโถม รวมกับแผ่นดินไหวโควิด ทำให้โลกเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด คนที่มีความสามารถกลางๆ หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่แค่มาตรฐานกีฬาซีเกมส์ ในขณะที่มาตรฐานการทำงานของโลกปัจจุบันที่เข้ามาเป็นมาตราฐานโอลิมปิกมันจะแข่งกันไม่ได้ แล้วต่อไปคนกลางๆก็จะมีที่ยืนน้อยลงแล้ว?!?