ปรึกษาการจัดข้อมูล

สวัสดีครับทุกท่านที่สนใจการจัดข้อมูลชีวิตและงาน และอยากจะได้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิค BigData โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น ผมรบกวนกรอกแบบฟอร์มเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการคุยกันนะครับ