เกี่ยวกับเรา

บิ๊ก พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์

 • มัธยม SW2 / ตรี วิศวฯ KMITL / โท MBA NIDA
 • นักคิด นักเขียน นักพูด ด้านการศึกษา เทคโนโลยี การตลาด การลงทุน คริปโต
 • เขียนหนังสือด้านไอทีมามากมายหลายสิบเล่ม แต่ที่คนรู้จักมากที่สุดกลับเป็นหนังสือครอบครัว นั่นก็คือ หนังสือในชุด “เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้”
 • Ex Vice President ในเครือ Central Online
 • ปี 2015 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 บุคคลเปลี่ยนโลก (ด้านแนวคิด)
 • เจ้าของโมเดลประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 3Q model
 • เจ้าของแนวคิด One Man Company
 • เจ้าของแนวคิดและเทคนิค BigData
 • อดีตบรรณาธิการนิตยสารชั้นนำหลายเล่ม
 • หนึ่งในทีมผู้ก่อตั้งงาน COMMART
 • คณะทำงานประชารัฐ ด้านปฏิรูปการศึกษา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนสองภาษาของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท ม.กรุงเทพ ม.รังสิต ม.มหิดล และนิด้า
 • อดีตประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับมอหนึ่ง สว.2
 • กรรมการสมาคมครูและผู้ปกครอง สว.2