ไม่ต่างก็ตาย แต่จะตายตอนต่าง | Oneman EP.4

โลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม การเป็นคนกลางๆ เป็นบริษัทที่อยู่ในค่าเฉลี่ย เริ่มมีพื้นที่ยืนยากขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนจำเป็นต้องหาจุดขายของตัวเอง ต้องมีความต่าง แต่มันนะต่างอย่างไร และจำนวนไม่น้อยไปตายตอนต่างนี่แหละ