DoNotPay chickens out on its courtroom AI chatbot stunt.

DoNotPay บริษัทที่เรียกตัวเองว่าเป็น “ทนายความหุ่นยนต์รายแรกของโลก” กำลังเปิดตัวแชทบ็อตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวใหม่ วางแผนที่จะใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ความช่วยเหลือในคดีใบสั่งขับรถเร็วในศาล  Browder กล่าวว่า AI จะ “รับฟัง” ข้อกล่าวหา แล้ว Generative AI สร้างคำแนะนำ เพื่อต่อสู้คดี โดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model – LLM) และ GPT-3 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับที่ใช้โดยแชทบอท ChatGPT ของ OpenAI  จากนั้น จะส่งเสียงคำแนะนำผ่านทาง AirPods เพื่อให้นักกฎหมายใช้ต่อสู้คดี DoNotPay, the company that bills itself as “the world’s first robot lawyer,” is launching a new AI-powered chatbot , which uses […]

Berkeley Talks: Jitendra Malik on the sensorimotor road to artificial intelligence.

ใน Berkeley Talks ตอนที่ 164 Jitendra Malik ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ UC Berkeley ให้การบรรยายวิจัยของคณะ Martin Meyerson Berkeley ในปี 2023 ที่มีชื่อว่า “The sensorimotor road to Artificial intelligence”  “ฉันยินดีที่ได้พูดคุยในหัวข้อที่ร้อนแรงมากในวันนี้” มาลิก เริ่มต้น  “แต่ฉันจะพูดถึงปัญญาธรรมชาติก่อน เพราะเราไม่สามารถพูดถึงปัญญาประดิษฐ์ โดยปราศจากความรู้บางอย่างเกี่ยวกับความหลากหลายทางธรรมชาติ In Berkeley Talks episode 164, Jitendra Malik, a professor of electrical engineering and computer sciences at UC Berkeley, gives the 2023 Martin Meyerson Berkeley Faculty Research Lecture called, “The sensorimotor road to artificial intelligence.” “It’s my pleasure to […]

The illusion of explainability in machine learning models.

ความสำคัญของความสามารถในการอธิบายในแบบจำลอง AI นั้นถูกตั้งคำถาม เนื่องจากบางคนเชื่อว่าแบบจำลองที่แม่นยำกว่านั้นดีกว่าการมีคำอธิบาย  ความจริงมาจากการวัดความถูกต้องซึ่งบ่งชี้ว่าระบบสามารถไว้วางใจได้มากน้อยเพียงใด  แทนที่จะใช้คำอธิบาย เมตริกที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับธุรกิจสามารถจำกัดความจำเป็นในการอธิบายโมเดลและนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ปลายทาง AI  ในท้ายที่สุด เมื่อความแม่นยำของโมเดลสูงกว่าพื้นฐานของมนุษย์ ความสามารถในการอธิบายจะมีความเกี่ยวข้องน้อยลง The importance of explainability in AI models is questioned as some believe that a more accurate model is better than having an explanation. Truthfulness comes from accuracy measures, which indicate how much reliance can be placed on the system. Instead of explanations, simplified, business-friendly […]

Meet Dreamix: A Novel Artificial Intelligence (AI) Framework For Text-Guided Video Editing.

Dreamix เป็นเฟรมเวิร์กปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบใหม่ สำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบข้อความแนะนำ (text-guided video editing) ซึ่งใช้ text-conditioned video diffusion model แบบมีเงื่อนไขข้อความเพื่อรักษาความเที่ยงตรงสูงของวิดีโออินพุตที่กำหนด ผู้เขียนใช้วิดีโอต้นฉบับในเวอร์ชันที่ลดคุณภาพลง แทนที่จะป้อน pure noise เป็นค่าเริ่มต้นให้กับโมเดล และ fine-tune ปรับแต่งโมเดล generation อย่างละเอียดในวิดีโอต้นฉบับเพื่อปรับปรุงความเที่ยงตรงให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความสามารถในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว พวกเขาแนะนำแนวทางใหม่ที่เรียกว่าการปรับละเอียดแบบผสม (mixed finetuning) โดยที่ Video Diffusion Models ได้รับการปรับแต่งในแต่ละเฟรมวิดีโออินพุตโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งชั่วคราว (temporal order) Dreamix แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงคุณภาพการแก้ไขการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับแนวทางที่ล้ำสมัย Dreamix is a novel artificial intelligence (AI) framework for text-guided video editing that uses a text-conditioned video diffusion […]

ChatGPT rolls out plugins to explore impact on human-AI interaction.

ChatGPT ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่พัฒนาโดย OpenAI ได้ประกาศว่าจะทยอยเปิดตัวปลั๊กอินเพื่อศึกษาการใช้งานจริง ผลกระทบ ความปลอดภัย และความท้าทายในการจัดตำแหน่ง ปรัชญาการปรับใช้นี้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการบรรลุความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัย ChatGPT, a language model developed by OpenAI, has announced that it will be gradually rolling out plugins in order to study their real-world use, impact, and safety and alignment challenges. This deployment philosophy is in line with the company’s mission to achieve the right balance between innovation […]

Artificial intelligence finds the first stars were not alone.

ทีมนักวิจัย Kavli IPMU พัฒนาการตรวจสอบดาวฤกษ์ ในซุปเปอร์โนวาต่างๆ ในเอกภพ โดยใช้ machine learning และ state-of-the-art supernova nucleosynthesis ทีมงานใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ หาความอุดมสมบูรณ์ของธาตุในดาวที่ขาดแคลนโลหะอย่างยิ่งยวดกว่า 450 ดวง ที่สำรวจจนถึงปัจจุบัน โดยพบว่า 68% ของดาวเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะทางเคมี ที่สอดคล้องกับดาวฤกษ์จากซุปเปอร์โนวาหลายดวง ที่รวยคข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์จากงานวิจัย ให้ข้อจำกัดเชิงปริมาณในครั้งแรก จากการสังเกตการณ์ ดาวฤกษ์จำนวนหลายหลากของดาวฤกษ์ดวงแรก ซึ่งบ่งชี้ว่าดาวฤกษ์ดวงแรกส่วนใหญ่ ก่อตัวขึ้นในกระจุกดาวขนาดเล็ก สามารถนำไปสู่การเพิ่มทรัพยากรโลหะได้ A team of researchers has found that the majority of observed second-generation stars in the universe were enriched by multiple supernovae, using machine learning and […]

Risk of ‘industrial capture’ looms over AI revolution.

ในอุตสาหกรรม AI มีข้อสังเกตว่า องค์กรเอกชนและบุคคลจำนวนหนึ่ง มีบทบาทสำคัญ ควบคุมทรัพยากร และความรู้ส่วนใหญ่ ปรากฏการณ์นี้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เรียกว่า “ภาวะครอบงำอุตสาหกรรม”  โดยบริษัท Big Tech สถานการณ์นี้ ถูกประเมิน ด้วยการนับปริมาณงานวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยนักวิจัยจาก MIT ในวารสาร Science เมื่อต้นเดือนนี้ โดยเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายให้ความสนใจมากขึ้น การวิจัยของ MIT พบว่าเกือบ 70% ของผู้จบปริญญาเอกด้าน AI ไปทำงานในบริษัทต่างๆ ในปี 2020 เทียบกับ 21% ในปี 2004 ในทำนองเดียวกัน มีการจ้างคณาจารย์ในบริษัท AI เอกชน เพิ่มขึ้นแปดเท่าตั้งแต่ปี 2006 ซึ่งเร็วกว่าการเพิ่มขึ้น ของคณาจารย์ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมาก ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงนี้ เทคโนโลยี  AI และแอปพลิเคชันใหม่ มีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนในเชิงพาณิชย์มากกว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง Private AI companies have quietly entrenched […]

AI-brewed beer evolves based on consumer feedback.

Lari Melander ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยตัมเปเร ได้พัฒนาเบียร์ตัวแรกของฟินแลนด์ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขั้นตอนการผลิต โดย เบียร์ได้รับการขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของแต่ละคน โดยรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าผ่านอัลกอริธึม AI ที่พัฒนาโดย Melander โดยเบียร์แต่ละขวดมาพร้อมกับรหัส QR บนฉลากที่ลูกค้าสแกนเพื่อเข้าถึงแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ เมื่อรวบรวมข้อเสนอแนะได้เพียงพอแล้ว อัลกอริทึม AI จะประมวลผลข้อมูล นำไปใช้ปรับปรุงสูตรสำหรับการผลิตเบียร์ชุดถัดไป Melander ตั้งเป้าที่จะขยายแนวคิดให้กว้างขึ้นเพื่อดึงดูดรสนิยมส่วนตัวของผู้ดื่มเบียร์ด้วยการพัฒนาเบียร์สไตล์เดียวหลายเวอร์ชัน A doctoral graduate in technology from Tampere University, Lari Melander, has developed Finland’s first beer brewed by artificial intelligence (AI). The beer is continuously refined to suit individual tastes based on […]

Mozilla wants to do for A.I. what it did for web browsers with Firefox

Mozilla กำลังเปิดตัว Mozilla.ai ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างเครื่องมือ A.I . แบบโอเพ่นซอร์สที่น่าเชื่อถือ ความคิดริเริ่มนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างทางเลือกแทน A.I. ที่พัฒนาโดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี  ซึ่ง Mozilla กล่าวว่า กำลังเพิ่มอันตรายให้กับยุคสุดท้ายของเทคโนโลยี เช่น การผูกขาดและความไม่สมดุลของอำนาจทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค Mozilla.ai วางแผนที่จะสร้างชุดเครื่องมือโอเพ่นซอร์สที่ทำให้ทุกคนสามารถสร้าง A.I. ที่ “เชื่อถือได้ตามค่าเริ่มต้น” ได้อย่างง่ายดาย องค์กรหวังที่จะกระจายอำนาจและกระจายนวัตกรรมใน A.I. โดยการให้นักวิจัยอิสระ นักพัฒนา และรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วม Mozilla is launching a startup and community, Mozilla.ai, to build an open-source and trustworthy artificial intelligence (AI) stack. The initiative aims to create an alternative to the AI being developed by tech giants, who Mozilla said are increasing the harms of the last era of tech, such as monopolies and regional imbalances of […]

Learning to grow machine-learning models

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ได้พัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบใหม่ที่เรียกว่า Learned Linear Growth Operator (LiGO) ซึ่งสามารถฝึกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องขนาดใหญ่โดยใช้เวลาน้อยลงและใช้เงินน้อยลง LiGO ขยายโมเดลที่ใหญ่ขึ้นจากโมเดลที่เล็กกว่า โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเข้ารหัสความรู้ที่โมเดลที่เล็กกว่าได้รับแล้ว วิธีการนี้เรียนรู้ที่จะขยายความกว้างและความลึกของเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นจากพารามิเตอร์ของเครือข่ายที่เล็กกว่าด้วยวิธีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการคำนวณประมาณ 50% ที่จำเป็นในการฝึกโมเดลภาษาและการมองเห็นขนาดใหญ่ Researchers from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) have developed a new machine learning technique, called a Learned Linear Growth Operator (LiGO), which can train large machine learning models in less time and for less money. LiGO grows a […]

1 2 3 12