Google Releases Bard, Its Competitor in the Race to Create A.I. Chatbots

Google ได้เปิดตัวแชทบอทชื่อ Bard ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแข่งขันกับแชทบอทที่ผลิตโดย Microsoft และ OpenAI แชทบอทได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี และจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในจำนวนจำกัดในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร มีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า Google สามารถให้บริการเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันกับคู่แข่งได้ แต่บริษัทกำลังใช้วิธีการที่ระมัดระวังมากขึ้น Google มีความกระตือรือร้นที่จะก้าวนำหน้าในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google มีประโยชน์มากขึ้น แชทบอทสามารถสร้างคำตอบในประโยคที่สมบูรณ์ได้ทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องมือค้นหานำเสนอ Google has released a chatbot called Bard, which is intended to compete with chatbots produced by Microsoft and OpenAI. The chatbot has been in development for years and will be available to a limited […]

Here’s how Americans think AI will help the world

การสำรวจล่าสุดที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาพบว่า 78% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า AI อาจส่งผลกระทบต่อการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดทางการแพทย์ ในขณะที่ 54% คิดว่าอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญในการผลิตพืชที่ทนแล้งและทนร้อนได้ และ 44% คิดว่า AI สามารถเปลี่ยนวิธีเขียนบทความข่าวได้ การสำรวจดำเนินการโดย Pew Research Center ในเดือนธันวาคม 2022 ไม่นานหลังจากการเปิดตัวโมเดลภาษา Chat GPT-3.5 ของ OpenAI OpenAI ได้เปิดตัวเวอร์ชันใหม่ Chat GPT-4 ซึ่งสัญญาว่าจะมีข้อบกพร่องน้อยลงและมีอคติน้อยลง A recent survey conducted in the US found that 78% of respondents believe that AI could have an impact on the use of robots in medical […]

How AI can improve modern contract management

บทความกล่าวถึงวิธีที่ AI สามารถปรับปรุงการจัดการสัญญาสมัยใหม่ ผู้เขียนระบุแนวโน้ม 5 ประการที่กำลังกำหนดอนาคตของการจัดการสัญญา รวมถึงการใช้ generative AI ในการเขียนภาษาสัญญา การใช้ AI ที่เพิ่มขึ้นในเครื่องมือการจัดการสัญญา การพัฒนาเวิร์กโฟลว์แบบบริการตนเองเพื่อปรับขนาดงานทำสัญญา การเปลี่ยนแปลงของ สัญญาผ่านข้อจำกัดของเอกสารกระดาษ และการใช้ข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้า ผู้เขียนให้เหตุผลว่า AI สามารถช่วยรวมศูนย์ อัปเดต และทำให้กระบวนการทำสัญญาเป็นอัตโนมัติ ลดหรือแทนที่งานที่ใช้เวลานาน และอำนวยความสะดวกในการเจรจาสัญญาใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า AI ไม่สามารถพึ่งพาได้หากไม่มีการดูแลอย่างเข้มงวดจากมนุษย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจำเป็นต้องทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรเพื่อฝึกอบรมเครื่องมือ AI เพื่อเขียนภาษาข้อตกลงพื้นฐาน The article discusses how AI can improve modern contract management. The author identifies five trends that are shaping the future of contract management, including […]

How ChatGPT and Generative AI Can Transform the Way You Run Your Business

บทความนี้กล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI กำเนิด โดยเฉพาะ ChatGPT ต่อแง่มุมต่างๆ ของการดำเนินธุรกิจ เช่น การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการโครงการ การบริการลูกค้า การตลาด และการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้นย้ำว่าการประมวลผลภาษาธรรมชาติและคุณลักษณะการสร้างสรรค์ของ ChatGPT สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคิดและทำให้พนักงานมีประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างไร กรณีการใช้งานอื่นๆ สำหรับ generative AI ได้แก่ การตลาด การบริการลูกค้า และการซื้อขายอัตโนมัติ บทความนี้ยังรับทราบถึงข้อจำกัดของ generative AI เช่น การพึ่งพาคุณภาพของอินพุตและข้อมูลการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม มันเน้นถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของเทคโนโลยีนี้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสำรวจความเป็นไปได้ของมัน The article discusses the potential impact of generative AI, specifically ChatGPT, on various aspects of business operations such as new product ideation, project management, […]

The way we work is about to change

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft, Google และ OpenAI ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสัญญาว่าจะช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เร็วๆ นี้ แพลตฟอร์ม Microsoft 365 จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถขอให้ผู้ช่วยเสมือนจริงถอดข้อความบันทึกการประชุม สรุปหัวข้ออีเมลขนาดยาว และสร้างแผนภูมิและงานนำเสนอ ในขณะที่แพลตฟอร์ม Google Docs จะนำเสนอการระดมสมองและการพิสูจน์อักษรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผู้ใช้ Slack ยังสามารถใช้เครื่องมือ ChatGPT ของ OpenAI เพื่อสรุปการสนทนา เขียนข้อความ และตอบกลับเพื่อนร่วมงาน แม้ว่าเครื่องมือใหม่เหล่านี้จะให้ผลผลิตที่มากขึ้น แต่ความกังวลยังคงมีอยู่ว่าทุกคนจะใช้เครื่องมือเหล่านี้หรือไม่ และจะเป็นไปตามโฆษณาหรือไม่ Tech giants like Microsoft, Google, and OpenAI have unveiled new AI-powered features that promise to help users work more efficiently. Microsoft’s 365 […]

How AI-powered tools, deepfakes pose a misinformation challenge for Internet users

การผสมผสานระหว่าง AI, Deepfake และโซเชียลมีเดียสร้างความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่พยายามกรองข่าวจริงจากข่าวปลอม การพัฒนาเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การตรวจจับ Deepfake บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำได้ยากขึ้น และความสามารถที่ไม่ได้ตั้งใจของ AI ในการสร้างข่าวปลอมก็ส่งผลที่น่ากังวลตามมา Deepfakes ได้กลายเป็นพรมแดนใหม่ของการบิดเบือนข้อมูลในอินเดีย ทำให้ผู้คนแยกแยะระหว่างข้อมูลเท็จกับข้อมูลจริงได้ยาก วิดีโอสังเคราะห์และภาพหน้าจอที่ดัดแปลงแบบดิจิทัลได้เน้นย้ำถึงผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจของเครื่องมือ AI ที่สร้างการอ้างสิทธิ์ที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จ แม้ว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะอ้างว่าลดการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิด แต่ AI และการเรียนรู้ของเครื่องได้มอบเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพให้กับสื่อสารมวลชน อย่างไรก็ตาม การยืนยันโดยมนุษย์ยังคงจำเป็นในการตรวจสอบความสอดคล้องและความจริงของเนื้อหาที่แบ่งปันในรูปแบบต่างๆ The combination of AI, deepfakes, and social media creates a significant challenge for internet users trying to filter real news from fake news. The development of AI-powered tools has made it […]

How ChatGPT and generative AI will affect IT operations

Generative AI มีศักยภาพในการขัดขวางการดำเนินงานด้านไอที ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรหัสไปจนถึงการตอบสนองเหตุการณ์ Red Hat และ IBM ได้เปิดตัว Project Wisdom ซึ่งใช้ generative AI เพื่อสร้าง Ansible playbooks ในขณะที่ Copilot ของ GitHub และ CodeT5 ของ Salesforce เป็นหนึ่งในตัวอย่างอื่น ๆ ของ AI เชิงกำเนิดที่ใช้ในการผลิตโค้ดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ตามข้อความแจ้งภาษาธรรมชาติ ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมระบุว่า AI กำเนิดสามารถมีบทบาทเพิ่มขึ้นในด้านความสามารถในการสังเกต ความยืดหยุ่นของเวิร์กโฟลว์ เช่น วิศวกรรมความโกลาหลและการทดสอบการเจาะระบบรักษาความปลอดภัย และการวิเคราะห์ภายหลังชันสูตรบนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ไฟล์แชท การโทรด้วยเสียง และการสื่อสารด้วยภาษาธรรมชาติอื่นๆ แม้ว่าจะไม่น่าจะแทนที่นักพัฒนาที่เป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ AI เชิงกำเนิดอาจเปลี่ยนลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ได้อย่างมาก โดยย้ายความเชี่ยวชาญของพวกเขาไปสู่วิศวกรรมที่ทันท่วงที Generative AI has the potential to disrupt IT operations, […]

OpenAI CEO Sam Altman says AI will reshape society, acknowledges risks: ‘A little bit scared of this’

Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญเช่นกัน เขาพูดถึงอันตรายของ AI เช่น ข้อมูลบิดเบือนขนาดใหญ่และการโจมตีทางไซเบอร์ที่น่ารังเกียจ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับมนุษย์ที่อาจควบคุมเทคโนโลยี Altman ยืนยันว่า OpenAI ต้องการให้หน่วยงานกำกับดูแลและสังคมมีส่วนร่วมในการเปิดตัว ChatGPT ซึ่งเป็นโมเดลภาษา AI ที่สามารถเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ ทำคะแนนได้ดีในการทดสอบ และมีผู้ใช้งานมากกว่า 100 ล้านคนต่อเดือน อย่างไรก็ตาม เขายอมรับความท้าทายในการพัฒนา ChatGPT เช่น การหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งโปรแกรมอาจสร้างขึ้น แม้จะมีการเกิดขึ้นของ AI แต่ Altman ก็หวังว่ามนุษย์จะสามารถควบคุมเทคโนโลยีได้ โดยใช้มันเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจและกลายเป็นเครื่องขยายความต้องการของมนุษย์ Sam Altman, CEO of OpenAI, believes that artificial intelligence (AI) will significantly alter society but also poses significant […]

AI: How ‘freaked out’ should we be?

บทความนี้กล่าวถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและอันตรายของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเน้นที่โปรแกรม GPT-2, GPT-3 และ GPT-4 ของ OpenAI ในขณะที่ AI มีพลังในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าผู้มีอำนาจไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก AI เช่น การสร้างข้อมูลที่บิดเบือนและการโฆษณาชวนเชื่อจำนวนมหาศาล การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI เป็นจุดเปลี่ยน และประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีอันทรงพลังสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี บทความนี้นำเสนอสถานการณ์ในแง่ดีและสถานการณ์ภัยพิบัติสำหรับการพัฒนา AI ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยสถานการณ์ในแง่ดีมีโอกาสเพียง 20% เท่านั้น ทิศทางของเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลในการกำหนดแนวป้องกันทางกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด บทความนี้สรุปว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับการขาดรั้วกั้นและความเร็วที่ AI กำเนิดกำลังพัฒนา The article discusses the potential benefits and dangers of artificial intelligence (AI), focusing on OpenAI’s GPT-2, GPT-3, and GPT-4 programs. While AI has […]

Microsoft to improve Office 365 with ChatGPT-like generative A.I. tech

Microsoft ได้ประกาศว่าจะรวมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เชิงกำเนิด ซึ่งรวมถึงแอป ChatGPT ยอดนิยม เข้ากับชุดซอฟต์แวร์ธุรกิจ Microsoft 365 คุณสมบัติ AI ที่รู้จักกันในชื่อ Copilot จะพร้อมใช้งานในแอปพลิเคชันเช่น Word, PowerPoint และ Excel และจะใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงการจดจำข้อความและการตอบสนอง Microsoft วางตำแหน่งให้ Copilot เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ChatGPT ของ OpenAI โดยมีคุณลักษณะต่างๆ เช่น การเขียนแบบร่างครั้งแรกและการสร้างรูปภาพโดยใช้ Microsoft OneDrive Copilot จะสแกนข้อมูล Microsoft Graph ซึ่งรวมถึงอีเมล ไฟล์การประชุม แชท และบันทึกในปฏิทิน เพื่อสร้างการตอบกลับที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยวันที่วางจำหน่ายหรือราคาสำหรับ Copilot Microsoft has announced that it will be integrating generative artificial intelligence (AI) […]

1 2 3 5