นักลงทุนแห่สนใจ Chat GPT แม้แต่ Elon Musk เองก็ต้องการพัฒนา AI Chat bot ของตัวเอง

นับตั้งแต่เปิดตัว Chat GPT ในเดือนพฤศจิกายน 2565  ผู้ประกอบการด้าน AI ใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งท้าทายสถานการณ์ตกต่ำของตลาดอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี  มีGenerative Artificial Intelligence (AI) โมเดลรูปแบบใหม่ Transformer โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่กระบวนการที่เรียกว่า Self-Attention ใช้อัลกอริทึมขนาดใหญ่และซับซ้อน เช่นเดียวกับ Chat GPT ถูกพัฒนาขึ้นแทบจะทุกสัปดาห์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ Meta บริษัทแม่ของ Facebook ได้เปิดตัวโมเดลที่ชื่อว่า “LLaMA”  มีรายงานว่า Elon Musk มหาเศรษฐีของ Tesla และ Twitter ต้องการสร้าง AI ที่เสี่ยงด้านจริยธรรมน้อยกว่า Chat GPT หนึ่งในผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชาวอังกฤษ Ben Tossell เขียนถึง Generative AI ใหม่ๆอย่าง Ask Seneca (AI ตอบคำถามตามแนวคิดทางปรัชญา ‘สโตอิก’), Pickaxe (AI ช่วยวิเคราะห์เอกสารของ) และ Issac Editor (AI ช่วยนักวิจัยเขียนเอกสารทางวิชาการ) ในประเทศไทย มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางภาษาแบบ ChatGPT (Large Language Model) เช่นกัน ได้แก่ OpenThaiGPT โดยการร่วมมือกันของ สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)  และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) Investors are going nuts for ChatGPT-ish artificial intelligence Even Elon Musk wants his own AI chatbot since chatgpt was launched in November, a new mini-industry has mushroomed that has defied the broader slump in tech. Not […]