มหาวิทยาลัยเตือนไม่ให้ใช้ ChatGPT ช่วยทำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย

มหาวิทยาลัยเตือนนักศึกษาไม่ให้ใช้ Chat GPT เครื่องมือ AI เพื่อช่วยเขียนเรียงความ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Bristol ได้ทดลองใช้งาน Chat GPT ผลลัพธ์ ทำคะแนนได้ต่ำกว่า ที่เขาเคยใช้เวลาทำด้วยตัวเองสองสัปดาห์แค่ 12% โดยใช้เวลาแค่ 10 นาที ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้ AI ในการศึกษา ChatGPT ซึ่งตอบสนองต่อผู้ใช้ในรูปแบบการสนทนา ได้รับการออกแบบเพื่อให้ตอบคำถามได้เหมือนมนุษย์โดยการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ต่อต้านการคัดลอกผลงานแบบดั้งเดิมไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวสร้างคำตอบใหม่สำหรับแต่ละคำถามที่ถาม มหาวิทยาลัย Bristol และมหาวิทยาลัย West of England ได้เตือนนักศึกษาว่าการใช้ AI เพื่อช่วยเขียนเรียงความที่ได้รับมอบหมาย จะถือเป็นการโกงรูปแบบหนึ่งภายใต้ระเบียบการประเมินผลการศึกษา

Former student Pieter Snepvangers used ChatGPT to write him an essay answer as part of an experiment

Universities are cautioning students against using ChatGPT, an AI tool, to complete essays. A former University of Bristol student experimented with the bot and obtained a grade that was 12 marks off his own, raising concerns about the use of AI in education. ChatGPT, which responds to users in a conversational way, is designed to provide human-like responses to questions by gathering information from the internet. However, traditional anti-plagiarism software struggles to detect it because it generates new answers for each question asked. The University of Bristol and the University of the West of England warn students that using AI to complete essays would be considered a form of cheating under assessment regulations.

Vice chancellor of UWE, Steve West

มหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ (UWE) ทดลองให้ Pieter Snepvangers ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ทดลองใช้ Chat GPT ช่วยเขียนเรียงความที่ได้รับมอบหมายเป็นการบ้านของนักศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง 

Steve West รองอธิการบดีของ UWE พูดถึง Chat GPT ว่า เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่นักศึกษาว่า “อย่าฉวยโอกาส” และอาจถูกลงโทษจากการใช้ Chat GPT ช่วยทำการบ้านเขียนเรียงความ 

หลังจาก Pieter Snepvangers อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัย Bristol ทดลองใช้ ChatGPT ช่วยเขียนเรียงความ ซึ่งเป็นผลงานเขียนที่เขาเคยทำไว้ขณะที่ศึกษาอยู่  ผลที่ได้น่าตกใจมาก เขาเคยใช้เวลาเขียนไปถึงสองสัปดาห์ แล้วได้เกรด 65% เปรียบเทียบกับการใช้ ChatGPT ที่ใช้เวลาแค่ 10 นาที ได้เกรด 53% น้อยลงแค่ 12%

ChatGPT ซึ่งโต้ตอบกับผู้ใช้ในรูปแบบการสนทนา ให้การตอบคำถามของมนุษย์อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต Snepvangers เขียนเรียงความนี้ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เขาถามคำถาม 10 ข้อ แล้ว ChatGPT ช่วยเขียนเรียงความ 3,500 คำ ให้เขาได้ภายในเวลา 10 นาที

อาจเป็นเรื่องยากที่จะตรวจจับโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่อต้านการคัดลอกผลงานแบบดั้งเดิม เนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวสร้างคำตอบใหม่สำหรับคำถามที่ถาม สตีฟ เวสต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ เตือนว่า การใช้ AI เพื่อสร้างเรียงความจะเป็นการทุจริต ถ้าคุณเป็นนักศึกษาศัลยแพทย์ เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัดที่ซับซ้อน แล้วจะใช้ AI ช่วยเพื่อทำศัลยกรรมอย่างนั้นหรือ ไม่แน่นอน เราไม่สามารถปฏิเสธความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ แต่ต้องเข้าใจข้อจำกัดของมัน แต่บุคลากรด้านวิชาการมีความฉลาดและพวกเขาจะสังเกตเห็นว่า มีการใช้ AI ช่วยทำการบ้าน – แต่ถ้านักศึกษาฉลาดกว่านั้น พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ AI ช่วยทำการบ้าน” เขากล่าว

view original