GPT-4 API Pricing Analysis.

ในฐานะที่เป็นโมเดลภาษาปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย ​​GPT-4 API ที่เปิดตัวล่าสุดจาก OpenAI สัญญาว่าจะปฏิวัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติและขับเคลื่อนนวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม ในขณะที่นักพัฒนาและองค์กรจำนวนมากรอคอยการเปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังนี้อย่างใจจดใจจ่อ หลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างราคาที่คาดไว้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

As a cutting-edge artificial intelligence language model, the upcoming GPT-4 API from OpenAI promises to revolutionize natural language processing and drive innovation across a wide range of industries. While many developers and organizations eagerly await the release of this powerful new tool, many are also curious about the expected pricing structure and associated costs.

มาวิเคราะห์กันว่า ต้องจ่ายค่า GPT-4 API เท่าไร

ในฐานะที่เป็นโมเดลภาษาปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย GPT-4 API ที่กำลังจะมาถึงจาก OpenAI สัญญาว่าจะปฏิวัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติและขับเคลื่อนนวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม ในขณะที่นักพัฒนาและองค์กรจำนวนมากรอคอยการเปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังนี้อย่างใจจดใจจ่อ หลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างราคาที่คาดไว้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ราคาตามกลไกของตลาด

จากประสบการณ์ที่ผ่านมากับ GPT-3 API ของ OpenAI มีแนวโน้มว่าราคา GPT-4 จะเป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายกัน โดยมีค่าใช้จ่ายตามระดับการใช้งานและการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก GPT-4 มีศักยภาพและศักยภาพที่สูงกว่า จึงเป็นไปได้ที่ราคาอาจได้รับการปรับให้สอดคล้องกับมูลค่าเพิ่ม ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการกำหนดราคา GPT-4 คือความต้องการเครื่องมือ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความต้องการสูง ค่าใช้จ่ายในการใช้ GPT-4 อาจเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีทรัพยากรที่จำกัดเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

ในทางกลับกัน หากความต้องการต่ำกว่าที่คาดไว้ OpenAI อาจเลือกที่จะลดราคาลงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้และขยายฐานผู้ใช้ ข้อพิจารณาอีกประการหนึ่งคือช่วงของคุณสมบัติและความสามารถที่นำเสนอโดย GPT-4 API เป็นไปได้ว่าอาจมีการเสนอระดับราคาที่แตกต่างกันเพื่อรองรับระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน โดยฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงที่สงวนไว้สำหรับแผนที่มีราคาสูงกว่า อีกทางหนึ่ง OpenAI อาจเลือกที่จะเสนอระดับราคาเดียวที่รวมการเข้าถึงคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด ท้ายที่สุด ค่าใช้จ่ายในการใช้ GPT-4 จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความซับซ้อนและขอบเขตของโครงการ ระดับการสนับสนุนและทรัพยากรที่จำเป็น และจำนวนข้อมูลที่ประมวลผล

แม้ว่าผู้ใช้บางรายอาจพบว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ GPT-4 นั้นสูงอย่างห้ามไม่ได้ แต่คนอื่นๆ อาจมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและทำให้ธุรกิจของตนก้าวหน้า แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับราคา GPT-4 แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของเครื่องมือ AI ใหม่ที่ทรงพลังนี้มีมากมายมหาศาล และนักพัฒนาและองค์กรจำนวนมากต่างรอคอยการเปิดตัวอย่างใจจดใจจ่อ ด้วยเหตุนี้ มีแนวโน้มว่าความต้องการ GPT-4 จะสูง และผู้ที่เตรียมพร้อมที่จะลงทุนกับ GPT-4 อาจได้รับผลตอบแทนที่สำคัญในแง่ของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

คำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

ตามโครงสร้างราคาปัจจุบันสำหรับ GPT-4 API ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าถึงโมเดล gpt-4-0314 จะเท่ากับ 0.03 ดอลลาร์ต่อโทเค็นคำขอพรอมต์ 1k และ 0.06 ดอลลาร์ต่อโทเค็นการตอบกลับเสร็จสิ้น 1k เป็นที่น่าสังเกตว่าโทเค็น 1,000 รายการ เทียบเท่ากับคำประมาณ 750 คำ ซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้ประเมินค่าใช้จ่ายตามการใช้งานที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้สร้างพรอมต์ 10,000 รายการต่อเดือน และแต่ละพรอมต์มีโทเค็นเฉลี่ย 50 รายการ พวกเขาต้องการโทเค็นคำขอพรอมต์ 500,000 รายการต่อเดือน ในอัตรา 0.03 ดอลลาร์ต่อโทเค็นคำขอพร้อมต์ 1,000 รายการ ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับคำขอพร้อมต์จะเท่ากับ 15 ดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน หากผู้ใช้สร้างการตอบกลับเสร็จสิ้น 5,000 รายการต่อเดือน และแต่ละการตอบกลับมีโทเค็นเฉลี่ย 100 รายการ พวกเขาต้องการโทเค็นการตอบกลับเสร็จสิ้น 500,000 รายการต่อเดือน ที่อัตรา 0.06 ดอลลาร์ต่อโทเค็นการตอบกลับเสร็จสิ้น 1,000 รายการ ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการตอบกลับเสร็จสิ้นจะอยู่ที่ 30 ดอลลาร์ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้เข้าด้วยกัน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับการเข้าถึงโมเดล gpt-4-0314 ผ่าน GPT-4 API จะเท่ากับ 45 ดอลลาร์สหรัฐฯ โปรดทราบว่า นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และค่าใช้จ่ายจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน ความต้องการเฉพาะของผู้ใช้แต่ละราย และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างราคาเมื่อเวลาผ่านไป

โดยรวมแล้ว แม้ว่าค่าใช้จ่ายของการใช้ GPT-4 API อาจดูค่อนข้างต่ำสำหรับแต่ละโทเค็น แต่ก็สามารถเพิ่มได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการใช้งานจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงต้องพิจารณาการใช้งานและงบประมาณที่คาดไว้อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงประโยชน์เต็มรูปแบบของรุ่น GPT-4 อันทรงพลังโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป

view original*