งานวิจัยสแตนฟอร์ด ชี้ซาอุดีอาระเบีย ได้อันดับ 2 ของโลก ด้านความเข้าใจและเปิดรับ AI

ซาอุดีอาระเบีย อยู่ในอันดับที่สองของโลก ในด้านความเข้าใจและยอมรับพัฒนาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตามรายงานดัชนีปัญญาประดิษฐ์ปี 2566 ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

RIYADH: Saudi Arabia ranks second globally for societal awareness of artificial intelligence, according to the 2023 Artificial Intelligence Index Report by Stanford University.

ซาอุดิอาระเบีย มีความสนใจอย่างมากในด้านปัญญาประดิษฐ์ และได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระดับโลกในหัวข้อนี้ (@globalaisummit)

ซาอุดีอาระเบีย ได้อันดับที่ 2 ของโลก ด้านความเข้าใจและยอมรับ AI

การศึกษานี้ สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคตได้ดี

รายงานปีนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่สูงในหมู่ชาวซาอุดีอาระเบีย เมื่อต้องรับมือกับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน AI ราชอาณาจักรนี้ อยู่ในอันดับสองของโลก รองจากจีน ด้านการตอบรับในแง่บวกของผู้คน และการมองพัฒนาการทางเทคโนโลยี AI ในแง่ดีต่อสังคม

การสำรวจครอบคลุมหลายด้าน ที่สำคัญที่สุดคือขอบเขตของ “ความรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ AI”

ซาอุดีอาระเบีย ได้รับการจัดอันดับร่วมกับจีนเป็นอันดับแรกเกี่ยวกับ “ผลกระทบเชิงบวกของผลิตภัณฑ์และบริการ AI ต่อชีวิตของผู้ตอบแบบสำรวจในช่วงสามถึงห้าปีข้างหน้า”

อันดับที่สองคือคำถามที่ว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการ AI จะทำให้ชีวิตของผู้ตอบแบบสำรวจง่ายขึ้นหรือไม่” และเมื่อผู้ตอบถูกถามเกี่ยวกับ “ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ AI”

ซาอุดีอาระเบียมีความสนใจอย่างมากในด้านปัญญาประดิษฐ์ ในการประชุมสุดยอด G20 ที่โอซาก้าในปี 2562 มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน กล่าวว่า “เราอยู่ในยุคแห่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อน และโอกาสการเติบโตที่ไร้ขีดจำกัด
“หากใช้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง จะสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายมากมายและก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล”

view original *