AI CommuNight

เมื่อคืนไปงาน AI Communight ของพี่แชมป์มา คุยกับน้องเพ็ญเรื่องขำๆของ AI & Crypto ที่เราเจอมา คือ พอเห็น Language Model ของ Standord ที่ชื่อ Alpaca ที่มาจาก LLama ของ Meta ทำให้อดคิดไม่ว่ามันเหมือนกับโปรเจกต์ดีไฟคริปโตเล๊ย…..

ไม่คิดจะเอาชื่อสัตว์อื่นกันมั่งเหรอ พวกกระรอก ตะกวด มีเยอะแยะ