ไฟและเมกกะเทรนด์

มนุษย์ยุคแรกที่ค้นพบไฟ สร้างมันขึ้นเองได้ ควบคุมมันได้ มันคือ First Megatrend ของมนุษยชาติ และมันได้เปลี่ยนโฉมหน้ามนุษย์ไปตลอดกาล การมาของเมกะเทรนด์แต่ละครั้ง มันห้ามไม่ได้ ทางเลือกมีอยู่แค่สองทาง คือ “หลบ” หรือ “รู้” the choice is yours