งานพูดคุยเก่าๆ

ในอดีตก่อน Social Media สื่อสิ่งพิมพ์รุ่งเรือง การดึงคนแต่ละภาคส่วนมาพูดคุยในธีม ก็เป็นหนึ่งในวิธีเอาเนื้อหาสาระมาเผยแพร่ได้หลากแง่มุม ผมเองก็ได้จัดงานลักษณะนี้ แบบเล็กๆ เชิญเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องและน่าจะมีของ มาคุยกัน เสียดายไม่ได้เสริฟกาแฟ งั้นจะเรียกงานจิบกาแฟ

พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์