Meet PandaGPT: An AI Foundation Model Capable of Instruction-Following Data Across Six Modalities, Without The Need For Explicit Supervision

PandaGPT โมเดล AI พร้อม cross-modal capabilities รับคำสั่งข้อความ รูปภาพ/วิดีโอ เสียง ความลึก ความร้อน และเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหว (inertial measurement units-IMU) ได้กลายเป็นความก้าวหน้าที่โดดเด่นในด้านปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาโดยการรวมตัวเข้ารหัสหลายรูปแบบจาก ImageBind และโมเดลภาษาที่ทรงพลังจาก Vicuna ทำให้ PandaGPT มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นและได้ยิน ประมวลผลได้อย่างราบรื่นและเข้าใจอินพุตในหกรูปแบบ รูปแบบนวัตกรรมนี้มีศักยภาพในการปูทางสำหรับการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) ที่สามารถรับรู้และเข้าใจโลกแบบองค์รวม ซึ่งคล้ายกับการรับรู้ของมนุษย์

PandaGPT, a groundbreaking general-purpose instruction-following model, has emerged as a remarkable advancement in artificial intelligence. Developed by combining the multimodal encoders from ImageBind and the powerful language models from Vicuna, PandaGPT possesses the unique ability to both see and hear, seamlessly processing and comprehending inputs across six modalities. This innovative model has the potential to pave the way for building Artificial General Intelligence (AGI) systems that can perceive and understand the world holistically, similar to human cognition.

PandaGPT: โมเดล AI cross-modal capabilities ครอบคลุมอินพุต ข้อความ รูปภาพ/วิดีโอ เสียง ความลึก ความร้อน และเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหว (IMU)

https://panda-gpt.github.io/

PandaGPT โมเดล AI พร้อม cross-modal capabilities รับคำสั่งข้อความ รูปภาพ/วิดีโอ เสียง ความลึก ความร้อน และเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหว (inertial measurement units-IMU) ได้กลายเป็นความก้าวหน้าที่โดดเด่นในด้านปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาโดยการรวมตัวเข้ารหัสหลายรูปแบบจาก ImageBind และโมเดลภาษาที่ทรงพลังจาก Vicuna ทำให้ PandaGPT มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นและได้ยิน ประมวลผลได้อย่างราบรื่นและเข้าใจอินพุตในหกรูปแบบ รูปแบบนวัตกรรมนี้มีศักยภาพในการปูทางสำหรับการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) ที่สามารถรับรู้และเข้าใจโลกแบบองค์รวม ซึ่งคล้ายกับการรับรู้ของมนุษย์

PandaGPT โดดเด่นกว่ารุ่นก่อนด้วย cross-modal capabilities ความสามารถที่น่าประทับใจ ครอบคลุมข้อความ รูปภาพ/วิดีโอ เสียง ความลึก ความร้อน และเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหว (inertial measurement units-IMU) ในขณะที่ ยังได้รับการฝึกอบรม multimodal models ต่างๆ สำหรับรูปแบบเฉพาะแต่ละรูปแบบ PandaGPT สามารถทำความเข้าใจและรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ช่วยให้เข้าใจ multimodal data ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน

หนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นของ PandaGPT คือ image and video-grounded question answering การถามตอบด้วยภาพและวิดีโอ โดยใช้ประโยชน์จาก shared embedding space ซึ่งจัดทำโดย ImageBind โมเดลสามารถเข้าใจและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการระบุวัตถุ อธิบายฉาก หรือดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรูปภาพและวิดีโอ PandaGPT ให้การตอบสนองที่ละเอียดและแม่นยำตามบริบท

PandaGPT เป็นมากกว่าคำอธิบายรูปภาพธรรมดาๆ และแสดงให้เห็นถึงไหวพริบในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเร้าทางสายตา สามารถสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและมีส่วนร่วมโดยใช้รูปภาพและวิดีโอ เติมชีวิตชีวาให้กับภาพที่ไม่หยุดนิ่งและจุดประกายจินตนาการ ด้วยการผสมผสานสัญลักษณ์ทางภาพเข้ากับความสามารถทางภาษา ทำให้ PandaGPT กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการเล่าเรื่องและการสร้างเนื้อหาในโดเมนต่างๆ

การผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของอินพุตภาพและการได้ยินทำให้ PandaGPT แตกต่างจากรุ่นดั้งเดิม PandaGPT สามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสองรูปแบบ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาภาพและเสียงประกอบและรับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย สิ่งนี้ทำให้โมเดลสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ อารมณ์ และความสัมพันธ์ที่ปรากฎในข้อมูลมัลติมีเดีย โดยจำลองความสามารถในการรับรู้ที่เหมือนมนุษย์

PandaGPT แสดงความสามารถในการคำนวณคณิตศาสตร์หลายรูปแบบ โดยนำเสนอวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าทางสายตาและการได้ยิน แบบจำลองสามารถทำการคำนวณ ทำการอนุมาน และหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องโดยการรวมข้อมูลตัวเลขจากภาพ วิดีโอ หรือเสียง ความสามารถนี้ถือเป็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปพลิเคชันในโดเมนที่ต้องการการให้เหตุผลทางเลขคณิตตามอินพุตแบบมัลติโหมด

การเกิดขึ้นของ PandaGPT บ่งบอกถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนา AGI โดยการรวมเอ็นโค้ดเดอร์หลายรูปแบบและโมเดลภาษาเข้าด้วยกัน โมเดลดังกล่าวจะก้าวข้ามข้อจำกัดของวิธีการแบบ unimodal approaches และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับรู้และเข้าใจโลกแบบองค์รวม ซึ่งคล้ายกับการรับรู้ของมนุษย์ ความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ นี้เปิดโอกาสใหม่สำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

PandaGPT ความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เราเข้าใกล้การตระหนักถึง AGI หลายรูปแบบอย่างแท้จริง ด้วยการรวมรูปแบบภาพ วิดีโอ เสียง ความลึก ความร้อน และเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหว (IMU) ทำให้ PandaGPT แสดงความสามารถในการรับรู้ ทำความเข้าใจ และเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ด้วยแอปพลิเคชันที่มีตั้งแต่การตอบคำถามด้วยภาพ/วิดีโอไปจนถึงการคำนวณเลขคณิตต่อเนื่อง PandaGPT แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิวัติโดเมนต่างๆ และปูทางไปสู่ระบบ AGI ขั้นสูง ขณะที่เราสำรวจและใช้ประโยชน์จากความสามารถของโมเดลนี้อย่างต่อเนื่อง PandaGPT ก็ประกาศถึงอนาคตอันน่าตื่นเต้นที่เครื่องจักรรับรู้และเข้าใจโลกเหมือนมนุษย์

view original *