AI generated content should be labelled, EU Commissioner Jourova says

บรัสเซลส์ 5 มิ.ย. (สำนักข่าวรอยเตอร์) – บริษัทต่างๆ ที่ใช้เครื่องมือ Generative AI เช่น ChatGPT และ Bard ที่มีศักยภาพในการสร้างข้อมูลที่บิดเบือน ควรระบุว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อสู้กับข่าวสารปลอม Vera Jourova European Commission deputy head คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวเมื่อวันจันทร์

BRUSSELS, June 5 (Reuters) – Companies deploying generative AI tools such as ChatGPT and Bard with the potential to generate disinformation should label such content as part of their efforts to combat fake news, European Commission deputy head Vera Jourova said on Monday.

ChatGPT logo and AI Artificial Intelligence words are seen in this illustration taken, May 4, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

คอนเทนต์ที่สร้างโดย AI ควรได้รับการติดป้ายกำกับ Jourova กรรมาธิการสหภาพยุโรปกล่าว

บรัสเซลส์ 5 มิ.ย. (สำนักข่าวรอยเตอร์) – บริษัทต่างๆ ที่ใช้เครื่องมือ Generative AI เช่น ChatGPT และ Bard ที่มีศักยภาพในการสร้างข้อมูลที่บิดเบือน ควรระบุว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อสู้กับข่าวสารปลอม Vera Jourova รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวเมื่อวันจันทร์

เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้ว ChatGPT ของ OpenAI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ และสร้างการแข่งขันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ generative AI ออกสู่ตลาด

อย่างไรก็ตาม ความกังวลกำลังเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ที่ผู้ไม่หวังดีและแม้แต่รัฐบาลอาจใช้มันเพื่อผลิตข้อมูลที่บิดเบือนมากกว่าที่เคยเป็นมา

“ผู้ลงนามที่ผสานรวม Generative AI เข้ากับบริการของตน เช่น Bingchat สำหรับ Microsoft, Bard สำหรับ Google ควรสร้างมาตรการป้องกันที่จำเป็น เพื่อไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้บริการเหล่านี้เพื่อสร้างข้อมูลเท็จ” Jourova กล่าวในงานแถลงข่าว

“ผู้ลงนามที่ให้บริการที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่สร้างขึ้นโดย AI ควรใช้เทคโนโลยีในการจดจำเนื้อหาดังกล่าวและติดป้ายกำกับนี้ให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจน” เธอกล่าว

บริษัทต่างๆ เช่น Google, Microsoft และ Meta Platforms ที่ลงนามในแนวทางปฏิบัติของสหภาพยุโรป เพื่อจัดการกับข้อมูลที่บิดเบือนควรรายงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่บังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม Jourova กล่าว

EU Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality Vera Jourova

เธอเตือน Twitter ซึ่งเปลี่ยนนโยบาย อีลอน มัสก์ ประกาศถอน Twitter ออกจาก EU Code of Practice on Disinformation หรือ ข้อกำหนดการจัดการข้อมูลเท็จของสหภาพยุโรป เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ให้คาดหวังให้มีการตรวจสอบด้านกฎระเบียบมากขึ้น

Jourova กล่าวว่า “การออกจาก EU Code นี้ทำให้ Twitter ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การดำเนินการและการปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรปจะได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังและเร่งด่วน” Jourova กล่าว

view original *