AI can predict person’s politics by their looks, whether they smile in pics: study

การศึกษาในเดนมาร์กพบว่า AI มีความแม่นยำถึง 61% ในการทำนายแนวคิดทางการเมืองของบุคคลตามลักษณะใบหน้า

Danish study found AI is 61% accurate at predicting person’s political ideology based on facial features

งานวิจัยในเดนมาร์ก ได้ศึกษาอัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ช่วยทำนายแนวคิดทางการเมืองของบุคคล โดยพิจารณาจากลักษณะใบหน้าของพวกเขา (Smith Collection/Gado/Getty Images)

งานวิจัย ใช้ AI ทำนายแนวคิดการเมืองของบุคคลจากลักษณะใบหน้าของพวกเขา

การศึกษาในเดนมาร์กพบว่า AI มีความแม่นยำถึง 61% ในการทำนายแนวคิดทางการเมืองของบุคคลตามลักษณะใบหน้า

งานวิจัยพบว่า เทคโนโลยีพบว่านักการเมืองฝ่ายขวามีแนวโน้มที่จะมีสีหน้ามีความสุขในภาพถ่าย ในขณะที่คนที่ถ่ายภาพด้วยสีหน้าที่เป็นกลาง มักจะระบุว่าเป็นพวกฝ่ายซ้าย

งานวิจัยเรื่อง “Using deep learning to predict ideology from facial photographs: expressions, beauty, and extra-facial information,” “การใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำนายแนวคิดทางการเมืองจากภาพถ่ายใบหน้า: การแสดงออก ความงาม และข้อมูลพิเศษบนใบหน้า” พบว่า AI สามารถทำนายแนวคิดทางการเมืองของบุคคลได้แม่นยำถึง 61% เมื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายของบุคคล

Example of cropping an image.

Illustration of fWHR (The facial width-height ratio)

การเรียนรู้เชิงลึก Deep learning, ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของ AI ที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และประมวลผลข้อมูลที่คล้ายกับมนุษย์ สามารถใช้ในการทำนายเกี่ยวกับผู้คนโดยอิงจากภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว นักวิจัยอธิบายไว้ในรายงานงานวิจัยของพวกเขา ซึ่งตีพิมพ์ในรายงานทางวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์พยายามระบุให้แน่ชัดว่า “ข้อมูลใดมีส่วนสนับสนุนความแม่นยำในการทำนายของเทคนิคเหล่านี้” นักวิจัยกล่าว

มนุษย์สามารถอ่านใบหน้าของบุคคลอื่นและตัดสินเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความฉลาด และแม้แต่แนวคิดทางการเมืองได้แทบจะในทันที ทีมงานวิจัย Stig Hebbelstrup Rye Rasmussen จาก Arhus University และเพื่อนร่วมงานของเขาได้สำรวจว่าโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่เลียนแบบโครงสร้างและการทำงานของสมองมนุษย์สามารถทำนายแนวคิดทางการเมืองของบุคคลได้จากภาพถ่ายเพียงภาพเดียวหรือไม่

นักวิทยาศาสตร์ฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียม (neural network) ด้วยภาพถ่ายนักการเมืองหลายพันภาพจากการเลือกตั้งระดับเทศบาลของประเทศในปี 2560 โดยสังเกตว่าการเลือกตั้งไม่มีการแบ่งขั้วหรือแข่งขันสูง และเรียกนักการเมืองเหล่านี้ว่าเป็น “นักการเมืองสมัครเล่นระยะสุดท้าย”

ชุดข้อมูลได้รวบรวมรูปถ่ายของผู้สมัครที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาอย่างชัดเจน ไม่ได้มีเชื้อสายยุโรปหรือถูกถ่ายรูปไว้หนวดเครา ภาพถ่ายแสดงให้เห็นเฉพาะใบหน้าของผู้สมัครเท่านั้น ไม่ใช่ภาพถ่ายที่มีพื้นหลังซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดเดาได้ งานวิจัยนี้ ฝึกฝนโมเดล AI ด้วยดาต้าเซ็ต ภาพถ่ายผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง 4,647 ภาพ โดย 1,442 ภาพเป็นภาพนักการเมืองหญิง

แผนที่ความร้อนภาพประกอบสำหรับชายและหญิง หมายเหตุ: รูปภาพเหล่านี้แสดงถึงจุดที่ CNN ให้ความสนใจสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยของ Grad cam results ของผู้สมัครฝ่ายซ้ายทั้งชายและหญิง Grad cam images สำหรับผู้สมัครฝ่ายขวา

view original *