Defense Department needs widespread AI acquisition guidance, government report says

สำนักงานตรวจสอบอิสระของรัฐสภา The U.S. Government Accountability Office (GAO) ออกคำแนะนำสำหรับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

GAO issues recommendations for Army, Navy and Air Force

Experts warn artificial intelligence could lead to ‘extinction’ ศูนย์ A.I. ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย Dan Hendrycks อธิบายข้อกังวลว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์อาจส่งผลกระทบต่อสังคมได้อย่างไร

กระทรวงกลาโหม ต้องการแนวทางการจัดซื้อจัดหา AI

สำนักงานตรวจสอบอิสระของรัฐสภา The U.S. Government Accountability Office (GAO) ออกคำแนะนำสำหรับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

รายงานฉบับใหม่จากสำนักงานตรวจสอบอิสระของรัฐสภา (GAO) ต่อคณะกรรมาธิการการบริการติดอาวุธของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา (The Senate Committee on Armed Services) พบว่ากระทรวงกลาโหมจำเป็นต้องออก แนวทางในการจัดซื้อจัดหาปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence acquisitions guidance)

รายงานความยาว 44 หน้า ที่แชร์เมื่อเดือนที่แล้วพบว่า หน่วยงานได้เริ่มใช้ความสามารถ AI ขั้นสูงมากขึ้น

สำนักงานกล่าวว่า หน่วยงานได้ “ในอดีต มีอุปสรรคในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบอาวุธ” และตั้งข้อสังเกตว่า การจัดซื้อซอฟต์แวร์ AI จะก่อให้เกิด “ความท้าทายเพิ่มเติม”

GAO วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก 13 บริษัท ในภาคเอกชนเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการจัดซื้อ ว่าพิจารณาความสามารถของ AI เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญ อย่างไร บริษัทพิจารณาปัจจัยหลายประการ เมื่อกำหนดความสามารถดังกล่าว รวมถึงการเข้าใจความต้องการและจัดซื้อ AI ได้อย่างเหมาะสม กรณีศึกษาสำหรับการจัดซื้อจัดหา AI การปรับแนวทางการทำสัญญาเพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลและระบบ การทดสอบและประเมินโซลูชันที่นำเสนอ และคาดการณ์ความสามารถของ AI มีประโยชน์อย่างยิ่ง


นอกจากนี้ ยังศึกษาโดยวิเคราะห์เอกสารกลาโหม เปรียบเทียบกับปัจจัยสำคัญที่กำหนด และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

หลังจากการศึกษาทบทวน สำนักงานได้จัดทำรายงานเสนอคำแนะนำ 4 ข้อ สำหรับกรมและหน่วยงานทางทหาร 3 แห่ง ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ในการพัฒนาคำแนะนำดังกล่าว และ GAO กล่าวว่ากรมฯ “เห็นด้วยกับคำแนะนำ”


“แม้ว่าหลายหน่วยงาน ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (United States Department of Defense – DOD) กำลังได้รับ พัฒนา หรือใช้ AI อยู่แล้ว แต่ DOD ยังไม่ได้ออกคำแนะนำทั่วทั้งหน่วยงานว่าส่วนประกอบต่างๆ ควรดำเนินการอย่างไรในการได้มาซึ่ง AI DOD อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนเพื่อพัฒนาคำแนะนำดังกล่าว แต่ยังไม่ได้กำหนด แผนการที่เป็นรูปธรรมและไม่มีกำหนดเวลาในการทำเช่นนั้น” GAO กล่าว

นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่า หน่วยงานทางทหารยังขาดแนวทางคำแนะนำเฉพาะในการจัดซื้อจัดหา AI แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสังเกตเห็นว่าคำแนะนำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกระบวนการจัดหา AI


“หากปราศจากแนวทางคำแนะนำการจัดซื้อจัดหาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหน่วยงาน กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (DOD) ไม่อาจแน่ใจว่า จะจัดหา AI ที่มีความสามารถเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละหน่วยงานหรือไม่ นี่คือความท้าทายของกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องกับ AI” GAO สรุป

view original *