China finalizes first-of-its-kind rules governing generative A.I. services like ChatGPT

หน่วยงานกำกับดูแลของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีกล่าวว่าได้สรุปกฎข้อแรกที่ควบคุม generative A.I. เนื่องจากดูเหมือนว่าจะเพิ่มการกำกับดูแลเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
Cyberspace Administration of China (CAC) ที่มีอำนาจกล่าวว่าได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เพื่อจัดทำกฎระเบียบใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 สิงหาคม generative A.I. เป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริการปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างเนื้อหา เช่น ข้อความหรือรูปภาพได้

Chinese regulators on Thursday said it finalized first-of-its-kind rules governing generative artificial intelligence as it looks to ramp up oversight of the rapidly-growing technology.
The powerful Cyberspace Administration of China (CAC) said it worked with several other regulators to come up with the new regulation that will come into effect on Aug. 15.
Generative AI is a fast-growing area of technology in which artificial intelligence services are able to generate content such as text or images.

จีน เริ่มออกกฎควบคุม Generative A.I. เช่น ChatGPT เป็นฉบับแรก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้สรุปกฎฉบับแรกที่ควบคุมเกี่ยวกับ generative A.I. ในขณะที่ประเทศนี้ดูเหมือนจะเพิ่มการควบคุมดูแลเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

Cyberspace Administration of China (CAC) ที่มีอำนาจกล่าวว่าได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เพื่อจัดทำกฎระเบียบใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 สิงหาคม

generative A.I.เป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริการปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างเนื้อหา เช่น ข้อความหรือรูปภาพได้ ChatGPT ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท OpenAI ของสหรัฐฯ เป็นตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และผู้ใช้สามารถส่งคำสั่ง prompt ให้แชทบอท และได้รับการตอบกลับสำหรับคำถามต่างๆ

บริการเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมจากชุดข้อมูลจำนวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของ ChatGPT ได้จุดประกาย มีการเกิดบริการของคู่แข่งขึ้นมากมาย สร้างความกังวลในหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนได้เพิ่มกระแสความนิยม ประกาศแผน และเปิดตัวบริการ generative A.I.ของตนเองเช่นกัน

แต่จีนซึ่งควบคุมอินเทอร์เน็ตในประเทศอย่างเข้มงวดผ่านการเซ็นเซอร์และกฎระเบียบ กำลังเฝ้าดูการพัฒนา AI อย่างใกล้ชิด หน่วยงานกำกับดูแลของจีนมีความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพของบริการเหล่านี้ในการสร้างเนื้อหาที่อาจขัดแย้งกับมุมมองหรืออุดมการณ์ของผู้นำที่ปักกิ่ง

นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีของจีนระมัดระวังในการเปิดบริการที่คล้ายกับ ChatGPT แทนที่จะให้บริการเต็มรูปแบบที่สาธารณชนทั่วไปเข้าถึงได้ บริษัทจีนกลับเน้นเทคโนโลยีของตนไปที่องค์กรและการใช้งานในวงแคบ

ตัวอย่างเช่น ในเดือนนี้ อาลีบาบาได้เปิดตัวเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างรูปภาพจาก prompt ที่เรียกว่า Tongyi Wanxiang แต่จะใช้ได้เฉพาะสำหรับลูกค้าองค์กรสำหรับการทดสอบเบต้าเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กฎจาก CAC ทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมีกรอบการทำงาน เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี AI

กฎควบคุม generative A.I.ของจีนคืออะไร?

กฎดังกล่าวจะบังคับใช้กับบริการ generative A.I.ที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่บริการที่พัฒนาในสถาบันวิจัย

บริการ generative A.I.จะต้องได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการ CAC กล่าว

หากผู้ให้บริการ generative A.I.พบเนื้อหาที่ “ผิดกฎหมาย” ควรใช้มาตรการเพื่อหยุดสร้างเนื้อหานั้น ปรับปรุงอัลกอริทึม แล้วรายงานเนื้อหานั้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการเหล่านี้ต้องทำการประเมินความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของตนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้มีความปลอดภัย

บริการ generative A.I.ในจีนยังต้องปฏิบัติตาม “ค่านิยมหลักของสังคมนิยม” CAC กล่าว

ถึงกระนั้น หน่วยงานกำกับดูแลก็พยายามสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมให้จีนเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ ในขณะที่คอยจับตาเฝ้าดูการพัฒนาอย่างใกล้ชิด

กฎของ CAC ระบุว่า กฎข้อบังคับนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของ generative A.I. และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เซมิคอนดักเตอร์

view original *