Can AI Substitute Human Intelligence In Legal Matters? What Court Said

ผู้พิพากษา Prathiba M Singh ระบุว่า ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นยังอยู่ดูเทาๆ เชื่อถือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

Justice Prathiba M Singh stated that the accuracy and reliability of AI generated data is still in the grey area.

AI สามารถทดแทนความฉลาดของมนุษย์ในเรื่องกฎหมายได้หรือไม่?

นิวเดลี: ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่สามารถทดแทนทั้งความฉลาดของมนุษย์หรือองค์ประกอบที่มีมนุษยธรรมในกระบวนการพิจารณาคดี ศาลสูงเดลีได้จัดขึ้น ศาลสูงกล่าวว่า ChatGPT ไม่สามารถเป็นพื้นฐานในการตัดสินประเด็นทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงในศาลได้

ผู้พิพากษา Prathiba M Singh กล่าวว่าความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นยังคงอยู่ในพื้นที่สีเทา และที่ดีที่สุด เครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นหรือสำหรับการวิจัยเบื้องต้นได้

ข้อสังเกตของศาลเกิดขึ้นขณะจัดการกับคดีความของแบรนด์หรู Christian Louboutin ต่อบริษัทหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายรองเท้าที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเครื่องหมายการค้า

ทนายฝ่ายผู้ร้องเรียน ใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือร่างข้อกล่าวหาว่า “Red Sole Shoe” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในอินเดีย และมีมูลค่าของแบรนด์สินค้าที่ถูกละเมิด

“เครื่องมือดังกล่าว (ChatGPT) ไม่สามารถใช้ทดแทนทนาย ในการพิจารณาตัดสินประเด็นทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริง เพื่อร่างเอกสารเพื่อในศาลได้ แชทบอทที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เช่น ChatGPT ซึ่งทนายพยายามที่จะนำมาใช้งาน ช่วยร่างข้อกล่าวหาของผู้ร้องเรียน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงลักษณะและโครงสร้างของแบบสอบถามที่ผู้ใช้ใส่ ข้อมูลการฝึกอบรม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีปัญหา possibilities of incorrect responses, fictional case laws, imaginative data ที่สร้างโดยแชทบอท AI” ศาลกล่าวว่า

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของทั้งสองฝ่าย ศาลตัดสินในท้ายที่สุดว่าจำเลยมี “เจตนาที่ชัดเจนในการลอกเลียนแบบและได้รับค่าตอบแทนจากมูลค่าของชื่อเสียงและค่าความนิยม” ของผู้ร้องเรียน

“ศาลนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าผลิตภัณฑ์ของจำเลยเป็นของปลอมหรือมีลักษณะคล้ายกับรองเท้าและรองเท้าอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ร้องเรียน”

จำเลยได้เลียนแบบคุณสมบัติที่สำคัญทั้งหมดของรองเท้าของผู้ร้องเรียน เช่น ‘พื้นรองเท้าสีแดง’, ‘รูปแบบรองเท้ามีปุ่มสไปค์’ รวมถึงภาพพิมพ์ด้วย การเลียนแบบไม่ใช่หนึ่งหรือสองแบบ แต่เป็นการลอกเลียนแบบจำนวนมาก ดังเอกสารที่ผู้ร้องระบุ” ศาลกล่าว

จำเลยตกลงรับว่าจะไม่ลอกเลียนแบบหรือเลียนแบบการออกแบบรองเท้าของผู้ร้องเรียน และศาลสั่งว่าในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ จำเลยจะต้องรับผิดจ่ายเงิน 25 แลกห์ เป็นค่าเสียหายให้กับผู้ร้องเรียน

เมื่อพิจารณาว่า ผู้ถูกกล่าวหายังใช้รูปภาพของดาราบอลลีวูดที่มีชื่อเสียงในบัญชี Instagram ของตนและยังได้โฆษณา และขายรองเท้าในห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ จึงได้รับคำสั่งให้จำเลยต้องจ่ายเงินจำนวน 2 แลกห์ เป็นค่าชดเชยให้แก่ผู้ร้องเรียน

view original *