SoftBank CEO says artificial general intelligence will come within 10 years

Masayoshi Son ซีอีโอของ SoftBank กล่าวว่าเขาเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เหนือกว่าปัญญาของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน จะเกิดขึ้นภายใน 10 ปี

Tokyo Reuters – SoftBank CEO Masayoshi Son said he believes artificial general intelligence (AGI), artificial intelligence that surpasses human intelligence in almost all areas, will be realized within 10 years.

SoftBank CEO เชื่อ Artificial General Intelligence (AGI): AI แห่งอนาคตที่เทียบเท่ากับมนุษย์ จะเกิดขึ้นภายใน 10 ปี

Masayoshi Son ซีอีโอของ SoftBank กล่าวว่าเขาเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เหนือกว่าปัญญาของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน จะเกิดขึ้นภายใน 10 ปี

เมื่อพูดถึงการประชุมองค์กร SoftBank World ซนกล่าวว่าเขาเชื่อว่า AGI จะมีความชาญฉลาดมากกว่าผลรวมของสติปัญญาของมนุษย์ถึงสิบเท่า เขาสังเกตเห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ generative AI ที่เขากล่าวว่าได้ก้าวข้ามความฉลาดของมนุษย์ไปแล้วในบางด้าน

“เป็นเรื่องผิดที่จะบอกว่า AI ไม่สามารถฉลาดกว่ามนุษย์ได้ เพราะมันถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์” เขากล่าว “ตอนนี้ AI คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนตนเอง และการอนุมานตนเอง เช่นเดียวกับมนุษย์”

Son พูดถึงศักยภาพของ AGI ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้คำว่า “เอกภาวะ (singularity)” ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคมมาหลายปี แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาระบุลำดับเวลาสำหรับการพัฒนา

นอกจากนี้ เขายังแนะนำแนวคิดเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง” ในการประชุมซึ่งเขาอ้างว่าจะเกิดขึ้นจริงในอีก 20 ปีข้างหน้า และจะเกินสติปัญญาของมนุษย์ถึง 10,000 เท่า

Son เป็นที่รู้จักจากการเดิมพันเทคโนโลยีล้ำๆ หลายอย่างที่ทำให้ SoftBank กลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยี แต่ก็มีการเดิมพันบางอย่างที่ล้มเหลวอย่างน่าทึ่ง

นอกจากนี้เขายังมีแนวโน้มที่จะกล่าวอ้างอย่างแข็งขันเกี่ยวกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การคาดการณ์ของเขาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบนมือถือส่วนใหญ่เกิดขึ้น แม้ว่าการคาดการณ์อย่าง Internet of Things ยังไม่ได้ปังอย่างที่ทำนายเอาไว้

Son กระตุ้นให้บริษัทญี่ปุ่น “ตื่นขึ้น” พร้อมรับมือนวัตกรรมของ AI โดยอ้างว่า พวกเขาล้าหลังมากในยุคอินเทอร์เน็ต และย้ำความเชื่อของเขา Masayoshi Son แห่ง Softbank ซื้อกิจการของ ARM และตั้งเป้าหมายออกแบบชิป ARM ให้เป็นแกนหลักของ “การปฏิวัติ AI”

Rene Haas ซีอีโอของ ARM กล่าวในการประชุมผ่านวิดีโอ โดยกล่าวถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของการออกแบบของ Arm โดยกล่าวว่าพวกเขาจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์

Son กล่าวว่า เขาคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่เชื่อว่า AGI จะมาภายในหนึ่งทศวรรษ Haas บอกว่าเขาคิดว่า มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขา

view original *