AI companies will need to start reporting their safety tests to the US government

ทีมงานฝ่ายบริหารของ Biden จะเริ่มดำเนินการตามข้อกำหนดใหม่สำหรับนักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญ ในการเปิดเผยรายงานผลการทดสอบความปลอดภัยต่อรัฐบาล

The Biden administration will start implementing a new requirement for the developers of major artificial intelligence systems to disclose their safety test results to the government

บริษัท AI ต้องส่งรายงานการทดสอบความปลอดภัยของตนต่อรัฐบาลสหรัฐฯ

วอชิงตัน — ฝ่ายบริหารของ Biden จะเริ่มบังคับใช้ข้อกำหนดใหม่สำหรับบริษัทที่พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ในการเปิดเผยผลการทดสอบความปลอดภัยต่อรัฐบาล

The White House AI Council ของทำเนียบขาวมีกำหนดประชุมในวันจันทร์ เพื่อทบทวนความคืบหน้าตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี ที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนลงนามเมื่อสามเดือนก่อน เพื่อจัดการเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายหลักภายใน 90 วัน ของคำสั่งดังกล่าว คือบังคับใช้กฎหมาย Defense Production Act (“DPA”) ซึ่งให้อำนาจแก่รัฐบาลสหรัฐ สามารถบังคับให้ผู้ผลิตเอกชนดำเนินการตามคำสั่ง โดยสั่งให้บริษัท AI ส่งรายงานข้อมูลสำคัญแก่กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงรายงานผลการทดสอบความปลอดภัย

Ben Buchanan ที่ปรึกษาพิเศษด้าน AI ของทำเนียบขาวกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลต้องการมั่นใจว่าระบบ AI มีความปลอดภัย ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ ประธานาธิบดีสั่งอย่างชัดเจนว่า บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว

บริษัทซอฟต์แวร์มุ่งมั่นที่จะจัดหมวดหมู่สำหรับการทดสอบความปลอดภัย แต่บริษัทต่างๆ ยังไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปในการทดสอบ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของรัฐบาลจะพัฒนากรอบการทำงานแบบเดียวกันสำหรับการประเมินความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งที่ไบเดนลงนามเมื่อเดือนตุลาคม

AI กลายเป็นข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับชาติชั้นนำสำหรับรัฐบาลกลาง เมื่อคำนึงถึงการลงทุนและความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่ เช่น ChatGPT ที่สามารถสร้างข้อความ รูปภาพ และเสียงได้ ฝ่ายบริหารของ Biden ยังพิจารณากฎหมายของรัฐสภาและทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆ และสหภาพยุโรปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการจัดการเทคโนโลยี

กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาร่างกฎเกี่ยวกับบริษัทคลาวด์ของสหรัฐฯ ที่ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์แก่นักพัฒนา AI ต่างประเทศ

หน่วยงานรัฐบาลกลางเก้าแห่ง รวมถึงกระทรวงกลาโหม การขนส่ง กระทรวงการคลัง และสุขภาพและบริการมนุษย์ ได้เสร็จสิ้นการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ AI ในโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติที่สำคัญ เช่น โครงข่ายไฟฟ้า

รัฐบาลยังได้เพิ่มการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในหน่วยงานของรัฐบาลกลางอีกด้วย

“เรารู้ว่า AI มีผลกระทบและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง” Buchanan กล่าว “เราไม่ได้พยายามที่จะทำความยุ่งยากให้บริษัท AI ทั้งหลาย แต่เรากำลังพยายามให้แน่ใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลพร้อมที่จะจัดการเทคโนโลยีนี้”

view original *