Scientists Are Using Machine Learning To Decode The Language of Chickens

เทคโนโลยีนี้สามารถปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับไก่เหล่านี้และวิธีการสื่อสารของพวกมัน

This technology could revolutionize our understanding of these feathered creatures and their communication methods.

นักวิทยาศาสตร์ใช้ Machine Learning เพื่อถอดรหัสการสื่อสารของไก่

เทคโนโลยีนี้สามารถปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับไก่เหล่านี้และวิธีการสื่อสารของพวกมัน

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าไก่กำลังพูดถึงอะไร? ไก่เป็นนักสื่อสาร ส่งเสียงร้อง ส่งเสียงขัน ตีปีก ไม่ใช่แค่การสุ่มเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบสื่อสารที่ซับซ้อนอีกด้วย เสียงเหล่านี้เป็นวิธีการโต้ตอบกับโลกและแสดงออกถึงความสุข ความกลัว และสัญญาณทางสังคมต่อกันและกัน

เช่นเดียวกับมนุษย์ “ภาษา” ของไก่แตกต่างกันไปตามอายุ สภาพแวดล้อม และที่น่าประหลาดใจก็คือการเลี้ยง ทำให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างทางสังคมและพฤติกรรมของพวกมัน การทำความเข้าใจการเปล่งเสียงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแนวทางของเราในการเลี้ยงสัตว์ปีก ปรับปรุงสวัสดิภาพไก่และคุณภาพชีวิตได้

งานวิจัยของเราที่มหาวิทยาลัย Dalhousie ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อถอดรหัสภาษาของไก่ เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนนกเหล่านี้และวิธีการสื่อสารของพวกมัน โดยเปิดหน้าต่างสู่โลกการสื่อสารของพวกมัน ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

แปลภาษาไก่

การใช้ AI และ Machine Learning ในความพยายามนี้เปรียบเสมือนการมีนักแปลที่เป็นสากลสำหรับการสื่อสารของไก่ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเสียงจำนวนมหาศาลได้ เนื่องจากงานวิจัยของเราซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิกำลังจัดทำเป็นเอกสาร อัลกอริธึมของเรากำลังเรียนรู้ที่จะจดจำรูปแบบและความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ของการเปล่งเสียงไก่ นี่ไม่ใช่งานง่าย ไก่มีเสียงที่หลากหลายซึ่งแตกต่างกันไปตามระดับเสียง โทนเสียง และบริบท

แต่ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เรากำลังเริ่มถอดรหัสโค้ดของพวกเขา ความก้าวหน้าในการสื่อสารกับสัตว์นี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น เป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มอย่างมีมนุษยธรรมและเห็นอกเห็นใจมากขึ้น

หนึ่งในแง่มุมที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการวิจัยนี้คือการทำความเข้าใจเนื้อหาทางอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังเสียงเหล่านี้ เรากำลังเรียนรู้ที่จะตีความสถานะทางอารมณ์ของไก่โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ Natural Language Processing (NLP) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มักใช้ในการถอดรหัสภาษามนุษย์ พวกเขาเครียดไหม? พวกเขาพอใจไหม? ด้วยการทำความเข้าใจสภาวะทางอารมณ์ของพวกเขา เราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

การสื่อสารของไก่แบบไม่ใช้เสียง

นอกเหนือจากการเปล่งเสียงแล้ว การวิจัยของเรายังเจาะลึกถึงสัญญาณที่ไม่ใช่เสียง เพื่อวัดอารมณ์ของไก่ด้วย การวิจัยของเรายังได้สำรวจการกะพริบตาของไก่และอุณหภูมิใบหน้าด้วย สิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวบ่งชี้สถานะทางอารมณ์ของไก่ที่เชื่อถือได้ได้อย่างไร โดยจะมีการตรวจสอบในเอกสารวิจัยฉบับ preprint (ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

ด้วยการใช้วิธีการ non-invasive methods ที่ไม่รบกวนกลุ่มตัวอย่าง เช่น วิดีโอและการถ่ายภาพความร้อน เราได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรอบดวงตาและบริเวณศีรษะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการกระพริบตา ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองต่อความเครียด การค้นพบเบื้องต้นเหล่านี้กำลังเปิดช่องทางใหม่ในการทำความเข้าใจว่าไก่แสดงความรู้สึกอย่างไร ทั้งในด้านพฤติกรรมและสรีรวิทยา ทำให้เรามีเครื่องมือเพิ่มเติมในการประเมินความเป็นอยู่ที่ดีของพวกมัน

ไก่มีความสุขมากขึ้น

โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการเท่านั้น มันมีความหมายในโลกแห่งความเป็นจริง ในภาคเกษตรกรรม การเข้าใจเสียงร้องของไก่สามารถนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการทำฟาร์มได้ เกษตรกรสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ไก่มีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น ในทางกลับกันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต สุขภาพสัตว์ และประสิทธิภาพของฟาร์มโดยรวม

ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ของการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในวิธีที่เราโต้ตอบ และดูแลสัตว์ในฟาร์มหลากหลายชนิด

แต่การวิจัยของเราเป็นมากกว่าแค่แนวทางปฏิบัติด้านการเกษตร มีศักยภาพที่จะมีอิทธิพลต่อนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์และการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เมื่อเราเข้าใจสัตว์เหล่านี้มากขึ้น เราก็จำเป็นต้องสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพวกมัน งานวิจัยนี้เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีที่เรามองความสัมพันธ์ของเรากับสัตว์ต่างๆ โดยเน้นความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ

AI ที่มีจริยธรรม

การใช้ AI อย่างมีจริยธรรม ในบริบทนี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอนาคตในสาขาสัตวศาสตร์ เรากำลังแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถและควรนำไปใช้เพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดดีขึ้น เป็นความรับผิดชอบที่เราให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าความก้าวหน้าด้าน AI ของเรานั้นสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและสวัสดิภาพของวิชาที่เราศึกษา

ความหมายของการวิจัยของเรายังรวมถึงความพยายามด้านการศึกษาและการอนุรักษ์ด้วย โดยการทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารของไก่ เราจึงได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสื่อสารของนกโดยทั่วไป โดยให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับความซับซ้อนของระบบการสื่อสารของสัตว์ ความรู้นี้มีความสำคัญสำหรับนักอนุรักษ์ที่ทำงานเพื่อปกป้องนกชนิดต่างๆ และแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมัน

ในขณะที่เรายังคงก้าวไปข้างหน้าในด้านนี้ เรากำลังเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ การเดินทางสู่การถอดรหัสภาษาไก่ของเราเป็นมากกว่าการแสวงหาความรู้เชิงวิชาการ เป็นก้าวหนึ่งสู่โลกที่มีความเห็นอกเห็นใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

ด้วยการใช้ประโยชน์จาก AI เราไม่เพียงแต่ไขความลับของการสื่อสารกับนกเท่านั้น แต่ยังกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับสวัสดิภาพสัตว์และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมอีกด้วย เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเมื่อเรายืนอยู่บนจุดสูงสุดของความเข้าใจใหม่ระหว่างมนุษย์และสัตว์โลก โดยเริ่มต้นจากไก่

view original *