Hugging Face is launching an open robotics project

Hugging Face สตาร์ทอัพ ที่อยู่เบื้องหลัง open source machine learning codebase ยอดนิยมและผู้พัฒนา Hugging Chat คู่แข่งกับ ChatGPT กำลังก้าวเข้าสู่นวัตกรรมใหม่ ด้วยการเปิดตัวโครงการหุ่นยนต์แบบโอเพ่น (open robotics project)

Hugging Face, the startup behind the popular open source machine learning codebase and ChatGPT rival Hugging Chat, is venturing into new territory with the launch of an open robotics project.

Hugging Face กำลังเปิดตัวโครงการหุ่นยนต์แบบโอเพ่น

Hugging Face สตาร์ทอัพ ที่อยู่เบื้องหลัง open source machine learning codebase ยอดนิยมและผู้พัฒนา Hugging Chat คู่แข่งกับ ChatGPT กำลังก้าวเข้าสู่นวัตกรรมใหม่ ด้วยการเปิดตัวโครงการหุ่นยนต์แบบโอเพ่น (open robotics project)

โครงการ open robotics project ได้รับการประกาศโดย Remi Cadene อดีตนักวิทยาศาสตร์ของ Tesla ในโพสต์บน X:


เพื่อให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณโอเพ่นซอร์สของ Hugging Face Cadene กล่าวว่าโครงการหุ่นยนต์นี้จะเป็นแบบโอเพ่น ที่หมายถึง โอเพ่นซอร์ส ไม่ใช่ Open AI ที่ Elon Musk อดีตหัวหน้าของ Cadene มีการฟ้องร้องกัน 

Cadene ซึ่งจะเป็นผู้นำโครงการนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ เปิดเผยว่า Hugging Face กำลังจ้างวิศวกรด้านหุ่นยนต์ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

รายละเอียดของงานสำหรับ “Embodied Robotics Engineer” ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ ซึ่งรวมถึง “การออกแบบ การสร้าง และการบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์แบบโอเพ่นซอร์ส ต้นทุนต่ำ ที่ผสานรวมเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะในการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) และ embodied AI”

โครงการนี้ เป็นการร่วมมือกันของ วิศวกร นักวิจัย และทีมผลิตภัณฑ์ ML เพื่อพัฒนาโซลูชั่นวิทยาการหุ่นยนต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ “ก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในวิทยาการหุ่นยนต์ และ AI” ความรับผิดชอบหลัก มีตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ราคาประหยัด โดยใช้ส่วนประกอบที่มีจำหน่ายทั่วไป และชิ้นส่วนที่พิมพ์แบบ 3 มิติ ไปจนถึงการบูรณาการการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) และรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับระบบหุ่นยนต์

จนถึงขณะนี้ Hugging Face มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอซอฟต์แวร์เป็นหลัก เช่น machine learning codebase และแชทบอทแบบโอเพ่นซอร์ส โครงการวิทยาการหุ่นยนต์ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ ที่จะก้าวสู่ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ เนื่องจากสตาร์ทอัพมีเป้าหมายที่จะนำ AI เข้าสู่โลกทางกายภาพผ่านแพลตฟอร์มหุ่นยนต์แบบโอเพ่น และราคาไม่แพง

view original*