OpenAI says it’s working on AI that mimics human voices

นิวยอร์ก ซีเอ็นเอ็น – OpenAI ได้เปิดตัวเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ใหม่ที่สามารถเลียนแบบเสียงของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำจนน่าตกใจ AI voice generator เครื่องกำเนิดเสียงด้วย  AI มีแอปพลิเคชั่นที่เป็นไปได้มากมาย รวมถึงบริการที่ให้ใช้งาน ในขณะเดียวกัน AI voice generator ยังสร้างความกังวลเกี่ยวกับสร้างข้อมูลที่ผิด และการละเมิดรูปแบบอื่น ๆ

New York CNN – OpenAI has unveiled a new artificial intelligence tool that can mimic human voices with startling accuracy. The AI voice generator has a range of potential applications, including for accessibility services, but could also prompt concerns about misinformation and other forms of abuse.

OpenAI กำลังทำงานกับ AI ที่เลียนแบบเสียงของมนุษย์

นิวยอร์ก ซีเอ็นเอ็น – OpenAI ได้เปิดตัวเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ใหม่ที่สามารถเลียนแบบเสียงของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำจนน่าตกใจ AI voice generator เครื่องกำเนิดเสียงด้วย  AI มีแอปพลิเคชั่นที่เป็นไปได้มากมาย รวมถึงบริการที่ให้ใช้งาน ในขณะเดียวกัน AI voice generator ยังสร้างความกังวลเกี่ยวกับสร้างข้อมูลที่ผิด และการละเมิดรูปแบบอื่น ๆ

OpenAI ในวันศุกร์ได้แสดงตัวอย่างจากการทดสอบเบื้องต้นของเครื่องมือที่เรียกว่า Voice Engine ซึ่งใช้เสียงพูดตัวอย่าง 15 วินาที ของต้นแบบคนจริง เพื่อสร้างเสียงจำลองที่ใกล้เคียงต้นแบบ จากนั้นผู้ใช้สามารถระบุย่อหน้าของข้อความ จากนั้นเครื่องมือจะอ่านข้อความนั้นด้วยเสียงที่ AI สร้างขึ้น

มีบริการเสียงที่สร้างโดย AI หลายตัว ที่เปิดให้บริการแก่สาธารณะแล้ว แต่เช่นเดียวกับ Chatbot ChatGPT ที่สร้างความนิยมอย่างกว้างขวาง OpenAI ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการนำเครื่องมือ AI มาแนะนำให้ผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง

เครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงที่ใช้ AI สามารถช่วยในการแปล ความช่วยเหลือในการอ่านสำหรับเด็ก หรือช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูด บริษัทกล่าว แต่ทีบางคนกังวลว่า อาจกระตุ้นให้เกิดการสร้างข้อมูลบิดเบือน หรือทำให้ง่ายต่อการหลอกลวง

OpenAI กล่าวว่าขณะนี้ Voice Engine ถูกใช้โดย “พันธมิตรกลุ่มเล็กๆ ที่เชื่อถือได้” รวมถึงบริษัทด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และจะใช้การทดสอบเพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นหรือไม่และอย่างไร ผู้ทดสอบเหล่านั้นได้ตกลงที่จะไม่สร้างเสียงของผู้คนขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้รับความยินยอม และจะระบุให้ผู้ฟังชัดเจนว่า สิ่งที่พวกเขาได้ยินนั้นสร้างขึ้นจาก AI ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

“เราตระหนักดีว่าการสร้างคำพูดที่คล้ายกับเสียงของผู้คนนั้นมีความเสี่ยงร้ายแรง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปีการเลือกตั้ง” OpenAI กล่าวในบล็อกโพสต์ บริษัทรับทราบถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากเสียงที่สร้างโดย AI นั้นมีให้ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น แม้ว่าจะไม่มีแผนที่จะเผยแพร่ Voice Engine สู่สาธารณะทันทีก็ตาม ตัวอย่างเช่น บริษัทแนะนำให้ยุติการรับรองความถูกต้องด้วยเสียงสำหรับบัญชีธนาคาร

“การใช้งานเทคโนโลยีเสียงสังเคราะห์ในวงกว้างควรมาพร้อมกับประสบการณ์การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยเสียงที่ตรวจสอบว่าผู้พูดดั้งเดิมกำลังเพิ่มเสียงของตนในบริการโดยเจตนา และรายการเสียงที่ไม่ต้องดำเนินการซึ่งจะตรวจจับและป้องกันการสร้างเสียงที่คล้ายกับเสียงที่โดดเด่นเกินไป ตัวเลข” OpenAI กล่าว

Voice Engine สามารถใช้ตัวอย่างเสียงในภาษาหนึ่งเพื่อสร้างเสียงจำลองที่สามารถพูดในภาษาอื่นได้หลายภาษา

โพสต์ในบล็อกมีตัวอย่างคลิปเสียงของมนุษย์อ่านข้อความเกี่ยวกับมิตรภาพ ควบคู่ไปกับเสียงที่สร้างโดย AI ซึ่งฟังดูคล้ายกับคนคนเดียวกันที่อ่านข้อความเดียวกันในภาษาสเปน จีนกลาง เยอรมัน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ในแต่ละตัวอย่างที่สร้างโดย AI น้ำเสียงและสำเนียงของผู้พูดดั้งเดิมจะยังคงอยู่

view original *