Singapore Prepares Ahead to Leverage Artificial Intelligence for a Better Future

สิงคโปร์, 30 พ.ค. 2567 – Tan Kiat รัฐมนตรีอาวุโสด้านการสื่อสารและข้อมูล เปิดตัว Digital Enterprise Blueprint (DEB) ในงาน Asia Tech x Singapore (ATxSG) 2024 ในวันนี้ พิมพ์เขียวจะช่วยให้ SMEs สามารถควบคุมเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงานของพวกเขา และเสริมความแข็งแกร่งให้กับความยืดหยุ่นทางดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบนิเวศ คาดว่า 50,000 SMEs จะได้รับประโยชน์ในอีก 5 ปีข้างหน้าผ่านประเด็นสำคัญ 4 ประการ: (1) ส่งเสริมให้องค์กรมีความชาญฉลาดมากขึ้นด้วยการใช้โซลูชันที่เปิดใช้งาน AI (2) ช่วยให้องค์กรต่างๆ ขยายขนาดได้เร็วขึ้นผ่าน cloud-based และ integrated solutions (3) จัดเตรียมองค์กรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ที่ได้รับการปรับปรุง (4) สนับสนุนองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเพื่อใช้ความสามารถด้านดิจิทัลอย่างเต็มที่

SINGAPORE, May 30, 2024 – Senior Minister of State for Communications and Information Tan Kiat How launched the Digital Enterprise Blueprint (DEB) at Asia Tech x Singapore (ATxSG) 2024 today. The Blueprint will enable SMEs to harness technology, optimise the way they work, and strengthen digital resilience and cybersecurity across the ecosystem. 50,000 SMEs are expected to benefit over the next five years through four key focus areas: (1) Empower enterprises to be smarter by adopting AI-enabled solutions, (2) Enable enterprises to scale faster through cloud-based and integrated solutions, (3) Equip enterprises to be safer through improved cyber resilience (4) Support enterprises to upskill workers to make full use of digital capabilities

สิงคโปร์เตรียมพร้อมล่วงหน้า เพื่อใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

สิงคโปร์, 30 พ.ค. 2567 – Tan Kiat รัฐมนตรีอาวุโสด้านการสื่อสารและข้อมูล เปิดตัว Digital Enterprise Blueprint (DEB) ในงาน Asia Tech x Singapore (ATxSG) 2024 ในวันนี้ พิมพ์เขียวจะช่วยให้ SMEs สามารถควบคุมเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงานของพวกเขา และเสริมความแข็งแกร่งให้กับความยืดหยุ่นทางดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบนิเวศ คาดว่า 50,000 SMEs จะได้รับประโยชน์ในอีก 5 ปีข้างหน้าผ่านประเด็นสำคัญ 4 ประการ:

(1) ส่งเสริมให้องค์กรมีความชาญฉลาดมากขึ้นด้วยการใช้โซลูชันที่เปิดใช้งาน AI

(2) ช่วยให้องค์กรต่างๆ ขยายขนาดได้เร็วขึ้นผ่าน cloud-based และ integrated solutions

(3) จัดเตรียมองค์กรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

(4) สนับสนุนองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเพื่อใช้ความสามารถด้านดิจิทัลอย่างเต็มที่

พันธมิตรเจ็ดรายได้มาร่วมให้คำมั่นสัญญา รวมถึง Singapore Business Federation, Singapore Computer Society, SGTech, Amazon Web Services, Google, Microsoft และ Salesforce

ในความร่วมมือกับ IMDA และ TechSkills Accelerator สำหรับ ITE และ Polytechnics Alliance ทาง SGTech กำลังเปิดตัวโครงการ Tech Apprenticeship เพื่อขยายเส้นทางอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาโดยให้การเข้าถึงการฝึกงานในอุตสาหกรรมที่นำเสนอการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและโอกาสในการพัฒนา ในอีกสองปีครึ่งข้างหน้า SGTech ตั้งเป้าที่จะอำนวยความสะดวกในการจัดหาผู้ฝึกงานอย่างน้อย 300 คน )ที่เป็นมือใหม่หรือมืออาชีพระดับกลางอาชีพจากภูมิหลังด้านโพลีเทคนิคหรือ ITE และขับเคลื่อนการนำแนวปฏิบัติที่คล้ายกันมาใช้ซึ่งส่งเสริมการจ้างงานที่ครอบคลุมมากขึ้นและความคล่องตัวในอาชีพ

IMDA และ Singapore Academy of Law (SAL) ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคกฎหมายผ่านการใช้ GenAI ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ GPT-Legal ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่รูปแบบใหม่ซึ่งปรับตามบริบทสำหรับภาคกฎหมายของสิงคโปร์ จะได้รับการพัฒนาร่วมกัน โมเดลดังกล่าวจะถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการวิจัย LawNet ของ SAL ซึ่งทนายความของสิงคโปร์ 75% สามารถเข้าถึงได้ SAL จะลงนามในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และ AI Singapore เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน AI และสร้างใบรับรองเพื่อยกย่องผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในวิชาชีพทางกฎหมาย

นอกจากนี้ Tribe และ Digital Industry Singapore ได้ประกาศความร่วมมือกับ NVIDIA ในการเปิดตัว Ignition AI Accelerator สำหรับสตาร์ทอัพด้าน AI เพื่อสร้างและนำความก้าวหน้าครั้งต่อไปในโซลูชั่น AI ออกสู่ตลาด โครงการนี้จะดูแลสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงจำนวน 15 ราย พร้อมการสนับสนุนที่รอบด้านครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจและทางเทคนิค NVIDIA และ Tribe จะร่วมมือกับ EnterpriseSG เพื่อเสนอการสนับสนุนเงินทุนแก่สตาร์ทอัพ AI ที่ผ่านการรับรองผ่านโครงการ Startup SG Tech และช่วยเหลือพวกเขาผ่านกระบวนการรับรอง IMDA 

สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสุดท้ายขององค์กรที่ปรึกษาปัญญาประดิษฐ์ (AIAB) ของเลขาธิการสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม ในส่วนหนึ่งของวาระการประชุม สิงคโปร์อำนวยความสะดวกในเซสชันการมีส่วนร่วมระหว่าง AIAB และ Digital Forum of Small States (Digital FOSS) Digital FOSS Fellows แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก AIAB ในหัวข้อการกำกับดูแล AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบและความท้าทายที่รัฐขนาดเล็กต้องเผชิญ ด้วยความพยายามดังกล่าว สิงคโปร์ตั้งเป้าที่จะส่งเสริมแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นในการกำหนด AI ระดับโลกและธรรมาภิบาลดิจิทัล

view original *