Singapore Launches Project Moonshot – a Generative Artificial Intelligence Testing Toolkit to address LLM safety and security challenges 

สิงคโปร์, 31 พ.ค. 2567 – นางโจเซฟีน เตียว รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและข้อมูลของสิงคโปร์ ได้เปิดตัว AI Verify- Project Moonshot ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือทดสอบที่ใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายในการรักษาปลอดภัย ในการใช้โมเดลภาษา LLM ซึ่งใช้พัฒนาโซลูชันแอพพลิเคชั่น AI มากมาย 

SINGAPORE, May 31, 2024 – Singapore’s Minister for Communications and Information, Mrs Josephine Teo launched AI Verify- Project Moonshot, an easy-to-use testing toolkit designed to address security and safety challenges often associated with the use of large language models (LLMs), the cornerstone of many AI-driven solutions. It is one of the world’s first open-sourced tools to bring red-teaming, benchmarking, and baseline testing together in easy-to-use platform – testament to Singapore’s commitment to harnessing the power of the global open-source community in addressing AI risks.

สิงคโปร์เปิดตัว Project Moonshot ชุดเครื่องมือทดสอบ Generative Artificial Intelligence Testing Toolkit เพื่อจัดการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของ LLM 

สิงคโปร์, 31 พ.ค. 2567 – นางโจเซฟีน เตียว รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและข้อมูลของสิงคโปร์ ได้เปิดตัว AI Verify- Project Moonshot ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือทดสอบที่ใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายในการรักษาปลอดภัย ในการใช้โมเดลภาษา LLM ซึ่งใช้พัฒนาโซลูชันแอพพลิเคชั่น AI มากมาย 

Project Moonshot เป็นหนึ่งในเครื่องมือโอเพ่นซอร์สแรกๆ ของโลก open-sourced tools ที่ผ่านมาตรฐานของ red-teaming ในการทดสอบ benchmarking และ  baseline testing  แล้วมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของสิงคโปร์ในการรักษาความปลอดภัยและความเหมาะสม ในการจัดการกับความเสี่ยงด้าน AI ในชุมชนโอเพ่นซอร์สระดับโลก

Project Moonshot เป็นเวอร์ชัน open beta โดยมุ่งหวังที่จะออกแบบให้ใช้งานง่าย สามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของโมเดล LLM หรือแอปพลิเคชัน ในลักษณะที่เข้าใจง่าย แม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคก็ตาม ได้รับการพัฒนาผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรเช่น DataRobot, IBM, Singtel และ Temasek เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

Project Moonshot ยังเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสำคัญสู่มาตรฐานการทดสอบระดับโลก องค์กรทดสอบ AI ชั้นนำสองแห่ง ได้แก่ AI Verify Foundation (AIVF) และ MLCommons ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนง (memorandum of intent – MOI) เพื่อร่วมมือกันสร้างชุด common safety benchmark suite 

มูลนิธิ AI Verify ฉลองครบรอบหนึ่งปี

AIVF ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกัน แชร์ความเชี่ยวชาญร่วมกัน ควบคุมศักยภาพของ AI ทำให้สามารถใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ ได้เฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปีของ ATxSG 

มูลนิธิได้เพิ่มจำนวนสมาชิกเป็นสองเท่าเป็นมากกว่า 120 โดยมี Amazon Web Services (AWS) และ Dell เข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับพรีเมียร์คนใหม่ นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตการดำเนินการจากเครื่องมือทดสอบ AI ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของ AI ที่เสริมสร้างความไว้วางใจ เช่น Model AI Governance Framework สำหรับ Generative AI การทำแผนที่ AI Verify ด้วย ISO 42001 รวมถึงการบูรณาการ AI Verify เข้ากับชุดเครื่องมือ Veritas ของ MAS

การสนับสนุนสตรีในด้านเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐมนตรี Teo ยังเปิดเผยข้อค้นพบจากรายงานร่วมของ IMDA และ Boston Consulting Group (BCG) ในหัวข้อ Closing Tech’s Gender Gap in Southeast Asia รายงานดังกล่าวสำรวจผู้คนมากกว่า 4,000 ราย จากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ตามรายงาน แม้ว่าการสนับสนุนผู้หญิงในภาคส่วนต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่ก็ยังสามารถทำได้อีกมากเพื่อปรับปรุงการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในบทบาททางเทคนิคและความเป็นผู้นำ

รัฐมนตรี Teo ย้ำถึงความมุ่งมั่นของสิงคโปร์ ในการสนับสนุนสตรีในวงการเทคโนโลยีด้วยโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น ขบวนการ SG Women in Tech (SGWIT) และรายชื่อ Singapore 100 Women in Tech list ซึ่งระบุและยกย่องที่ปรึกษาและแบบอย่างในการช่วยเหลือสตรีในการเป็นผู้นำ และ TechSkills Accelerator (TeSA) ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับทักษะที่เป็นที่ต้องการ รวมถึงการช่วยให้ผู้หญิงกลับมารับบทบาทด้านเทคนิคได้ง่ายขึ้นหลังจากเลิกงาน โครงการริเริ่มดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสิงคโปร์ยังคงเป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

view original *